Samenliste

Aktuell bieten wir folgende Samen an:
Here is our actual seed offer:

A17/001 Austrocactus bertinii                                                                  50 Korn        2,00 €
A17/002 Austrocactus bertinii                                                               100 Korn       3,50 €

Austrocactus bertinii in Blüte

A17/003 Austrocactus bertinii    Peninsula Valdez, Chubut               20-25 Korn       2,00 €
A17/004 Austrocactus bertinii    Peninsula Valdez, Chubut                   100 Korn       6,00 €
A17/005 Austrocactus bertinii   „giganteus“    # 770, Neuquén              25 Korn       2,00 €
A17/006 Austrocactus bertinii   „giganteus“    # 770, Neuquén            100 Korn       6,00 €

Austrocactus bertinii „giganteus“ in unserer Sammlung in Blüte

A17/007 Austrocactus bertinii     SAR 462 Cabo dos Bahias, Chubut    25 Korn        2,00 €
A17/008 Austrocactus bertinii     SAR 462 Cabo dos Bahias, Chubut  100 Korn        6,00 €
A17/009 Austrocactus bertinii     SAR 471 Gaiman, Chubut                        25 Korn        2,00 €
A17/010 Austrocactus bertinii     SAR 471 Gaiman, Chubut                        100 Korn        6,00 €
A17/011 Austrocactus bertinii     SAR 481 Gaiman 2, Chubut                       25 Korn        2,00 €
A17/012 Austrocactus bertinii     SAR 481 Gaiman 2, Chubut                    100 Korn        6,00 €
A17/013 Austrocactus bertinii     SAR 511 Rio Chubut, Chubut                  25 Korn         2,00 €
A17/014 Austrocactus bertinii     SAR 511 Rio Chubut, Chubut                100 Korn         6,00 €

Austrocactus bertinii SAR 511 „Rio Chubut“ in unserer Sammlung

A17/015 Austrocactus bertinii         SAR 4061 Caleta Olivia, S. Cruz              20 Korn         2,00 € 
A17/016 Austrocactus bertinii         SAR 8523 Trelew, Chubut                         20 Korn         2,00 € 
A17/017 Austrocactus bertinii         SAR 11943 Sa. Paileman, Rio Negro   20 Korn         2,00 € 
A17/018 Austrocactus bertinii  ?     SAR 12461 Lago Cardiel Süd, S. Cruz   10 Korn         2,00 € 
A17/019 Austrocactus aff. bertinii    SAR 4122 Tellier, S. Cruz                          20 Korn         2,00 €

Austrocactus aff. bertinii SAR 4122 in Blüte

A17/020 Austrocactus aff. bertinii       SAR 8581   Pto. Deseado, S. Cruz      20 Korn       2,00 €
A17/021 Austrocactus aff.bertinii        SAR 12291 Las Heras, S. Cruz              20 Korn       2,00 €
A17/022 Austrocactus aff. bertinii       # 771           2-farbige Blüte                     25 Korn       2,00 €
A17/023 Austrocactus aff. bertinii       # 771           2-farbige Blüte                  100 Korn      6,00 €

Austrocactus aff. bertinii #771 mit sehr schöner 2-farbiger Blüte

A17/024 Austrocactus aff. bertinii       SAR 8661   w. P. San Julian, S. Cruz     15 Korn     2,00 € 
A17/025 Austrocactus aff. bertinii       SAR 8731   La Austral, S. Cruz             10 Korn     2,00 € 
A17/026 Austrocactus aff.bertinii        SAR 8931   Rio Ecker, S. Cruz               10 Korn    2,00 €    

Austrocactus aff. bertinii SAR 8931 vom Rio Ecker, ein südlicher Vertreter der Gattung

A17/027 Austrocactus aff. bertinii        SAR 12262 El Pluma, S. Cruz                   10 Korn    2,00 €
A17/028 Austrocactus aff. bertinii        SAR 12322 Gob. Gregores, S. Cruz         15 Korn    2,00 €
A17/029 Austrocactus aff. bertinii        SAR 12351 Rio Chico/RN 40 n, S. Cruz    10 Korn    2,00 €
A17/030 Austrocactus aff. bertinii        SAR 12421 ö. Lago Tar, S. Cruz                10 Korn    2,00 €
A17/031 Austrocactus aff. bertinii        SAR 12661 Shaman, S. Cruz                     10 Korn    2,00 €
A17/032 Austrocactus aff. bertinii        „Hoffmann“ bei El Calafate, S. Cruz           10 Korn    2,00 €     

Austrocactus aff. bertinii „Hoffmann“, eine der südlichsten Kakteen überhaupt

A17/033 Austrocactus colloncurensis         SAR 8421       La Rinconada, Neuquen    10 Korn    2,00 € 
A17/034 Austrocactus colloncurensis         SAR 12881 La Rinconada 1, Neuquen     10 Korn    2,00 € 
A17/035 Austrocactus aff. colloncurensis  SAR 9511   San Ignacio, Neuquen            10 Korn    2,00 € 

Austrocactus aff. colloncurensis SAR 9511 am Fundort

A17/036 Austrocactus sp. (aff. colloncurensis)  SAR 3801   La Bomba, Neuquen        10 Korn    2,00 €     *) 
A17/037 Austrocactus coxii                                   # 633                                                  15 Korn    2,00 €
A17/038 Austrocactus coxii                                   SAR 3211   s. Pilolil, Neuquen             10 Korn    2,00 €  *)
A17/039 Austrocactus coxii (gracilis)                    SAR 6971   Pilcaniyeu, Rio Negro       10 Korn    2,00 € 
A17/040 Austrocactus coxii                                    SAR 8381   Pilolil, Neuquen                15 Korn    2,00 € 
A17/041 Austrocactus coxii                                     SAR 8401   Rio Malleo, Neuquen       15 Korn    2,00 € 

Austrocactus coxii SAR 8401 am Rio Malleo

A17/042 Austrocactus coxii                            SAR 8411   Chimehuin, Neuquen              10 Korn    2,00 € *)
A17/043 Austrocactus coxii                            SAR 11621 El Mollihue, Rio Negro             10 Korn    2,00 €  *)
A17/044 Austrocactus aff. coxii                      SAR 9092   Comallo, Rio Negro                10 Korn    2,00 €  *)
A17/045 Austrocactus ferrarii                          SAR 2153   n. Mendoza, Mendoza          10 Korn    2,00 €
A17/046 Austrocactus ferrarii                          SAR 2153   n. Mendoza, Mendoza          50 Korn    6,00 €

Blüte von Austrocactus ferrarii SAR 2153, dem nördlichsten Vertreter der Gattung

A17/047 Austrocactus hibernus                    SAR 1982   Las Leñas,  Mendoza               10 Korn    2,00 €  *) 
A17/048 Austrocactus hibernus                    SAR 13112 A. Desecho,  Mendoza              10 Korn    2,00 €  *)

Austrocactus hibernus SAR 1982 im Skigebiet Las Leñas

A17/049 Austrocactus intertextus nom. invalid.       SAR 7011   Talagapa, Chubut             10 Korn     2,00 €
A17/050 Austrocactus longicarpus                            SAR 3381   w. Zapala, Neuquén      10 Korn     2,00 €

Austrocactus longicarpus SAR 3381, w. Zapala, Neuquén

A17/051 Austrocactus longicarpus                    SAR 6891 Tromen, Neuquén                     10 Korn   2,00 €  *)

Austrocactus longicarpus SAR 6891 in unserer Sammlung

A17/052 Austrocactus pauxillus                  SAR 8283 ö. Domuyo, Neuquén                     5 Korn   2,00 €  *)

Blühendes, gepfropftes Exemplar von Austrocactus pauxillus in unserer Sammlung

A17/053 Austrocactus philippii                  SAR 3484       M. Historico, Mendoza           10 Korn   2,00 €
A17/054 Austrocactus sp.                         # 439                                                            15 Korn   2,00 €
A17/055 Austrocactus sp.                         SAR 2621   Huemules, Chubut                     10 Korn   2,00 €    *)

Austrocactus sp. SAR 2621, Huemules

A17/056 Austrocactus sp.                       SAR 3091   Lago Fontana, Chubut              10 Korn   2,00 €    *)
A17/057 Austrocactus sp.                       SAR 7031   GanGan, Chubut                        15 Korn   2,00 €

Austrocactus sp. GanGan in Blüte in unserer Sammlung

A17/058 Austrocactus sp.                SAR 7111   Chos Malal, Neuquen                        15 Korn   2,00 €    
A17/059 Austrocactus sp.                 SAR 8452   Chasico, Rio Negro                          15 Korn   2,00 €    
A17/060 Austrocactus sp.                 SAR 8462       Chasico, Rio Negro                      10 Korn   2,00 €
A17/061 Austrocactus sp.                 SAR 8891   Los Antiguos, S. Cruz                      15 Korn   2,00 €

Austrocactus sp. Los Antiguos an der Grenze zu Chile beheimatet

A17/062 Austrocactus sp.                   SAR 8941   Alto Rio Senguer, Chubut              15 Korn   2,00 €    
A17/063 Austrocactus sp.                   SAR 8951   Jose de San Martin, Chubut          10 Korn   2,00 €
A17/064 Austrocactus sp.                   SAR 8971   Nueva Lubecka, Chubut                10 Korn   2,00 €    *)

Austrocactus sp. SAR 8971 „Nueva Lubecka“

A17/065 Austrocactus sp.                    SAR 8991   Rio Senguer, Chubut                      10 Korn   2,00 €
A17/066 Austrocactus sp.                    SAR 10031 n. Gastre, Chubut                          10 Korn   2,00 €
A17/067 Austrocactus sp.                   SAR 10051 w. GanGan, Chubut                        10 Korn   2,00 €
A17/068 Austrocactus sp.                    SAR 11572 Mencué, Rio Negro                         10 Korn   2,00 €
A17/069 Austrocactus sp.                    SAR 11602     Colan Co0nhue, Rio Negro          10 Korn   2,00 €
A17/070 Austrocactus sp.                     SAR 12133 El Condor, Chubut                           10 Korn   2,00 €

Austrocactus sp. „El Condor“

A17/071 Austrocactus sp.                     SAR 12211 Difunta Correa, S. Cruz                 15 Korn   2,00 €
A17/072 Austrocactus sp.                     SAR 12581 Rio Mayo Desvio, Chubut              15 Korn   2,00 €
A17/073 Austrocactus sp.                      SAR 12611 Facundo, Chubut                          15 Korn   2,00 €
A17/074 Austrocactus sp.                       SAR 12641 Aldea Apeleg, Chubut                  10 Korn   2,00 €
A17/075 Austrocactus sp.                       SAR 12991 P. Chacayco, Neuquen                 15 Korn   2,00 €
A17/076 Austrocactus sp.                      SAR 11513 Payunia, Mendoza                           5 Korn   2,00 €  *)
A17/077 Austrocactus subandinus         SAR 10651     Los Molles, Mendoza                10 Korn   2,00 €  *)
A17/078 Austrocactus subandinus        SAR 11433     C. Carqueque, Mendoza             10 Korn   2,00 €

Austrocactus subandinus im Habitat

A17/079 Austrocactus subandinus        SAR 11441     Carqueque 3, Mendoza               10 Korn   2,00 €    
A17/080 Austrocactus subandinus        SAR 13123     La Valenciana, Mendoza             10 Korn   2,00 € 

—————————————————————————————————————————————–

P17/001 Pterocactus araucanus           SAR 7071  Gualjaina, Chubut AR                          5 Korn  2,00 €  *)  
P17/002 Pterocactus fischeri                 verschiedene Fundorte                                         5 Korn  2,00 €  *)
P17/003 Pterocactus hickenii                 verschiedene Fundorte                                         5 Korn   2,00 €  *)
P17/004 Pterocactus megliolii                                                                                              15 Korn  2,00 €
P17/005 Pterocactus reticulatus            SAR 202  Agua Negra, San Juan AR                   10 Korn  2,00 € 
P17/006 Pterocactus reticulatus                                                                                          10 Korn  2,00 €  
P17/007 Pterocactus tuberosus                                                                                           20 Korn  2,00 €
P17/008 Pterocactus sp. „Fiambala“       HPT 793                                                                  5 Korn  2,00 €  *) 

*) Pro Bestellung kann jeweils nur eine Portion verschickt werden.
    Only one package per order

Für den Versand berechnen wir pro Bestellung 2,00 € innerhalb Deutschlands,
Ausland 3,00 €.

For postage & packing 3,00 € per order outside Germany.

Bestellungen bitte per Mail an: elisabeth@cactus-de-patagonia.de
Orders per mail to: elisabeth@sarnes.net

 We accept PayPal for foreign orders!

Alle Austrocactus-Samen wurden in diesem Jahr von handbestäubten Pflanzen in unserer Sammlung geerntet!
Nach unseren Erfahrungen keimen die Samen von Austrokakteen besser, wenn sie mindestens ein halbes Jahr alt sind.

All Austrocactus-seeds were collected from cultivated plants (pollinated by hand)!
According to our experience germination of austrocacti is better if the seeds are at least 6 months old.